Zjazdy absolwentów

Zjazd Absolwentów 2008 r.

W dniach 27 i 28 września 2008 r. odbył się  Zjazd Absolwentów z okazji 90-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. To już szósty raz w dziejach szkoły spotkali się wychowawcy i wychowankowie wszystkich roczników maturalnych, włącznie z 1997 r.

Uroczystości zjazdowe rozpoczęła msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza Biskupa Henryka Tomasika-wychowanka szkoły, księdza kanonika. Tadeusza Dzięgi oraz licznych księży absolwentów szkoły.
Mszę świętą poprzedziły okolicznościowe rozważania ks. Zbigniewa Chabra-absolwenta szkoły, po czym nastąpiło procesjonalne wejście głównymi drzwiami do ołtarza księży i biskupa oraz wprowadzenie szkolnych pocztów sztandarowych. Msza święta przebiegała niezwykle uroczyście, przy udziale byłych i obecnych nauczycieli szkoły: Haliny Krasy, Romana Opalińskiego, Edyty Lipińskiej, Małgorzaty Bancerz i Tadeusza Wójcikowskiego oraz szkolnego chóru „Lutnia” pod kierunkiem Agnieszki Łukasik.

Po wyjściu z kościoła uczestnikom uroczystości wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. Następnie duża grupa absolwentów udała się na cmentarz aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach nauczycieli i pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Odwiedzono również pomniki miejsca pamięci zasłużonych.

Po powrocie do szkoły każdy z uczestników otrzymał pamiątki zjazdowe w tym książkę o historii szkoły pt. „Alma Mater Łukowiensis 1918-2008”, która został wydana z okazji jubileuszu. Następnie odbyły się spotkania rocznikowe i klasowe, podczas których z nostalgią wspominano minione chwile, robiono zdjęcia i wymieniano się adresami.

Po spotkaniach rocznikowych i obiedzie odbyła się część oficjalna zjazdu. Uczestniczyli w niej dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz oczywiście absolwenci. Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu znamienitych gości reprezentujących Ministerstwo Edukacji Narodowej, samorząd terytorialny szczebla powiatowego i miejskiego, szkoły ponadgimnazjalne, związki zawodowe i lokalne media. Wszyscy zgromadzeni zostali oficjalne przywitani przez prowadzących uroczystość Marię Zawadzką i Jacka Opolskiego.

W oficjalnej części uroczystości zjazdowych uczestniczyły poczty sztandarowe sztandaru szkolnego: z 1923 r. z chorążym Tadeuszem Świderskim, w asyście Zofii Hajduk z m. Goławskiej i Janiny Lendzion z m. Golian, sztandaru z roku 1969 z chorążym Mieczysławem Kołtanem, w asyście Barbary i Teresy Kiryło, sztandaru z 2003 roku z chorążym Sebastianem Wielgoszem, w asyście uczniów klas pierwszych oraz sztandaru ZHP.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów odbyła się część artystyczna, w której przedstawiono scenki na 100 dni przed maturą 1969 roku. Swoje talenty sceniczne zaprezentowało tu koło teatralne działające pod kierunkiem Sylwii Grochowskiej oraz szkolny zespół taneczny „Rytm” pod kierunkiem Marii Zawadzkiej. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zjazdu zwiedzali szkołę i izbę tradycji.

O godzinie 19.00 tradycyjnym polonezem rozpoczął się Bal Absolwentów.

W niedzielę 28 września o godzinie 11.00 w auli odbyły się „wspomnienia po latach”, na których zgromadziło się kilkadziesiąt osób, głownie z najstarszych roczników z udziałem Dyrektora I LO
Grzegorza Rzymowskiego i wicedyrektorki Moniki Kokosińskiej. Spotkanie przebiegło w miłym nastroju, a każdy z uczestników otrzymał od dyrekcji różę.

W pracę Komitetu Organizacyjnego Zjazdu pracującego pod przewodnictwem Marii Zawadzkiej zaangażowane były 23 osoby.

Na podstawie „Zjazd Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Łukowie” Nowa Gazeta Łukowska, Nr 10 (183) 12 października 2008