Zjazdy absolwentów

Zjazd Absolwentów 2013 r.

VII Zjazd Absolwentów odbył się 28 i 29 września 2013 r. w 95 – lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie. Na spotkanie zostali zaproszeni  absolwenci  z  roczników maturalnych do 2000 roku.

Uroczystości zjazdowe rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Podwyższenie Krzyża Świętego pod przewodnictwem J.E. biskupa Henryka Tomasika, przy udziale sześciu księży absolwentów szkoły.  Mszy Św. przebiegła w uroczystej oprawie, dzięki zaangażowaniu absolwentów i nauczycieli  szkoły, m.in. Marzeny Rusinek, Moniki Łukasik, Elizy Gracz, Anny Zielińskiej, Moniki Łukasik oraz uczniów Magdaleny Grochowskiej, Bartosza Zarzyckiego, Dariusza Kota i Magdaleny Gojdycz.

Po mszy przed kościołem wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie, po czym duża grupa absolwentów z biskupem i pozostałymi księżmi pod przewodnictwem nauczycielek LO Joanny Pasternak, Diany Koszałko – Paluch i Agaty Rzymowskiej, udała się na cmentarz na groby spoczywających tam profesorów.

Następnie odbyły się spotkania rocznikowe i klasowe oraz obiad w Internacie LO. Czas upłynął na wspólnych rozmowach, wspomnieniach, rozpoznawaniu się po latach, wykonywaniu zdjęć pamiątkowych, wymianie adresów.

Zjazd odbywał się po raz pierwszy w pomieszczeniach nowego gmachu szkolnego. Starsze roczniki pożegnały się z murami i klasami starego budynku poklasztornego, który przeszedł w ręce innego administratora.

Cześć oficjalna miała miejsce w auli nowego budynku, a prowadzili ją Ewa Zawadzka i Jacek Opolski. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe szkoły: z 1923 r. z chorążym Mateuszem Gryglickim, uczniem klasy I w  asyście Ryszarda Grafika i Longina Kowalczyka; z roku 1969 z chorążym Sławomirem Smolakiem w asyście Anny Zielińskiej i Bożeny Zalewskiej; z roku 2003 z chorążym Karolem Wierzbickim w ateście Sandry Kucharskiej i Joanny Bednarczyk.

Dyrektor Szkoły Grzegorz Rzymowski przywitał zgromadzonych absolwentów, zaproszonych gości i oficjalnie rozpoczął uroczystość.  Głos zabrali przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych i kuratoryjnych. Na ręce dyrektora zostały wręczone listy i upominki dla szkoły. Odczytano list z MEN od Sekretarza Stanu Tadeusza Sławeckiego z życzeniami z okazji Jubileuszu 95-lecia Szkoły i Zjazdu Absolwentów.

Po przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczania podziękować dyrektorom, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, którzy pracowali z rocznikami obecnymi na zjeździe. Odbył się pokaz slajdów ze zdjęciami ukazującymi historię szkoły. Michał Mojski zaprezentował publikację zjazdową pt. „Ludzie Kościuszki cz. I”, zawierającą 21 biografii nauczycieli i absolwentów.

Po tym nastąpiła część artystyczna, którą prowadzili Sylwia Szczygielska i Piotr Madej. Podczas pięknego występu młodzież licealna zaprezentowała przeboje muzyczne z kolejnych dziesięcioleci, począwszy od lat 50-tych XX w. Występy wokalne były urozmaicane układami tanecznymi.

Wieczorem w hali sportowej odbył się bal absolwentów, który rozpoczęto tradycyjnie „Polonezem”. Wspaniała zabawa trwała do rana.

W niedzielne południe w auli szkolnej miały miejsce „wspomnienia przy mikrofonie”, podczas których grupa absolwentów, z udziałem dyrektora, wspominała minione młodzieńcze lata. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, na jego zakończenie zgromadzonym wręczono od dyrekcji różę i wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Zjazd przygotował Komitet Organizacyjny złożony z dyrekcji szkoły, absolwentów i nauczycieli. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane za 5 lat, na 100-lecie szkoły.

Na podstawie „Kolejny Zjazd Absolwentów w „Kościuszce”; Nowa Gazeta Łukowska, Nr 10 (243)
13 października 2013