Bez kategorii

Angielski w Londynie

 COMENIUS PO RAZ TRZECI

 Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie wciąż się dokształcają na kursach, warsztatach, studiach. Korzystają również z oferty szkoleń zagranicznych. W dn. 5 – 18 lutego 2012 r. anglistka, Elwira Więcławek uczestniczyła w kursie „Creative Methodology and Language Skills” („Twórcza metodologia i umiejętności językowe”), który odbywał się w Londynie.

 

 


Wyjazd na szkolenie okazał się możliwy dzięki wsparciu programu Unii Europejskiej „Comenius”. Anglistka z „Kościuszki” musiała przejść skomplikowaną procedurę rekrutacyjną i dzięki wysokiej ocenie wniosku i dotychczasowej pracy została zakwalifikowana do dofinansowania. Kurs w Londynie pozwolił na wymianę doświadczeń dydaktycznych pomiędzy uczestnikami z różnych stron Europy. Pokazał także nowe, ciekawe metody nauczania języka angielskiego i stał się sposobnością do zwiedzenia Wielkiej Brytanii.

 

Elwira Więcławek to trzecia beneficjentka z „Kościuszki” akcji „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” w ramach programu Unii Europejskiej „Comenius”. Już wcześniej w podobnych warsztatach uczestniczyli: Andrzej Malejka i Michał Mojski. Tak duży udział kadry I LO w zagranicznym kształceniu stawia szkołę na wyjątkowej pozycji wśród placówek powiatu i pozwala tworzyć innowacyjne rozwiązania dydaktyczne.

 

Więcej: TUTAJ i TUTAJ.