Bez kategorii

Projekt ratowania gwary

 

DIALOG POKOLEŃ

 

Grupa młodzieży naszej szkoły aktywnie włączyła się do projektu „Dialog pokoleń” koordynowanego przez Towarzystwo Kultury Języka, który jest częścią ogólnopolskiego programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Polega on na  zbieraniu śladów języka ludowego poprzez nagrywanie rozmów z osobami starszymi, mówiącymi jeszcze gwarą oraz gromadzeniu dokumentacji fotograficznej.

 

Trzydziestu siedmiu uczniów klas I i II wyraziło chęć prowadzenia badań gwaroznawczych i etnograficznych, które stanowią cenny materiał dla językoznawców. Pozwolą one ocalić od zapomnienia języka okolic Łukowa. Finałem projektu ma być opracowanie słownika i jego publikacja.
Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki prof. dr hab. Jerzemu Sierociukowi – absolwentowi naszej szkoły, który jest merytorycznym opiekunem projektu i przyjeżdża aż z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, by  przeprowadzić warsztaty dla młodzieży. Pracownia Dialektologiczna UAM w Poznaniu bada zgromadzony przez młodzież materiał. Koordynatorem szkolnym projektu jest Monika Kokosińska.
To kolejny kierunek współpracy I LO z wyższymi uczelniami. Od kilku lat bowiem jesteśmy szkołą partnerską UMCS w Lublinie i z tego tytułu m.in. przez kolejne dwa lata młodzież będzie mogła wziąć udział w warsztatach „Logi.Kom. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się” prowadzonych przez wykładowców akademickich a finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, do którego rekrutacja będzie przeprowadzona we wrześniu.
Więcej na temat współpracy I LO z wyższymi uczelniami możesz przeczytać  tutaj , tutaj